Borovnice

BOROVNICE

První písemné zprávy o osadě Borovnice pocházejí již z roku 1382. Její jméno má pravděpodobně původ od velkých borových lesů, které se rozkládaly na písčitých půdách v okolí osady. V obci se nachází kostel sv. Víta postavený v roce 1722. Z roku 1846 je datován původ posledního ze čtyř větrných mlýnů, které stály nad obcí, v současné době je iniciováno znovupostavení mlýna. V obci, kromě kostela, jsou ještě tři památkově chráněné domy (roubenky) a velké množství plastik (božích muk) novopackého okruhu z období rokoka.

www.borovnice.cz

 obec@borovnice.cz