Úřední deska

Stanovy svazku obcí Lázeňský mikroregion - úplné znění, platnost od 1. 1. 2016

Vyvěšeno 25. 11. 2016

Vyvěšeno 23. 5. 2017

Vyvěšeno: od 1.12.2017 do 31.12.2017

Vyvěšeno: od 1.12.2017 do 31.12.2018

Vyvěšeno: od 8. 6. 2018 do 26. 6. 2018

Vyvěšeno: od 8. 6. 2018

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.