Koncert Sboru Pecka v kostelíku sv. Maří Magdalény ve Stupné. Zveme k pěší procházce na unikátní místo. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravy kostelíka. Začátek v 18 hod.

Datum: 
27.05.2018

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.