Červená Třemešná

Historie je spjata s historií místního kostela, který byl kostelem farním a náležel k děkanátu Hradeckému. Patronát nad kostelem i obcí měli páni z Miletínska, z nichž nejznámější byl Diviš Bořek přiklánějící se v dobách husitských tu na jednu, tu na druhou stranu. Po jeho smrti 1437 obec zdědili jeho synové. Vlastníků se vystřídalo mnoho. Mikuláš Šepek z Nové Vsi, Matyáš Libák z Radovesic, Jan Litoborský z Chlumu, Jindřich Škopek z Bílých Otradovic. Za Škopků koncem 16. století došlo k rozvoji celého panství spolu s Bělohradem a Peckou. Později kvůli zadlužení byly statky po roce 1626 postoupeny levně Albrechtovi z Valdštejna. Od roku 1658, kdy obec připadla Karlu Kryštofovi staršímu Stařímskému z Libštejna na Lukavci a Sobětuši, byla historie spjata s Miletínem.

Významné osobnosti: v Červené Třemešné působil a námět pro své dílo čerpal jeden z našich největších spisovatelů Karel Jaromír Erben. Náměty z této vesnice čerpal do díla Kytice - Kostelík s věží nízkou. Nedaleko Červené Třemešné vznikla po parcelaci velkostatků za 1. republiky osada JAHODNÁ. 

www.cervenatremesna.cz,

e-mail: ouct@c-mail.cz 

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
 
 
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.